Högakusten-Ådalarnas hemsida

 

Välkommen till Höga Kusten – Ådalarnas Naturskyddsförening!

Föreningen har anor långt tillbaka och är en sammanslagning av tidigare Sollefteå Naturskyddsförening och Kramfors Naturskyddsförening.

Här på vår nya hemsida hittar du vårt program med aktiviteter för 2015, och vi hoppas att du hittar något som intresserar dig. Hjärtligt välkommen ut i skog och mark med oss och våra duktiga ledare

Visioner

Vi arbetar som lokal krets i Naturskyddsföreningen, en av Sveriges största miljöorganisationer, med de miljö- och naturfrågor som berör oss i Kramfors och Sollefteå.

Bevarande av skyddsvärd natur och en rik biologisk mångfald är hörnstenar, både på land och i hav.

Vi deltar i tillståndsprocesser för bland annat vindkraftsetableringar och fiskodlingar, och vi fungerar som remissinstans när ingrepp i naturen ska göras, både på kommunal och länsnivå.

Vi vill få fler människor att upptäcka vår fantastiska natur och speciellt viktigt är det att barnen får ta del av detta. Många av våra aktiviteter passar därför för hela familjen