Studiebesök på andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker

Påminnelse Måndag 6 september kl 18

Studiebesök på andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker

Visning av grönsaksodlingen och kort presentation av konceptet andelsjordbruk. Bondbönorna bedriver sin odling för att bidra till lokal koldioxidsnål matproduktion men också för att binda kol i marken genom valen av odlingsmetoder.

Anmälan senast 5/9 till Marianne Höglund, 073-052 63 16.

 

Ängsslåtter i Nordsjö, Ramsele

Lördag 24 juli + lördag 31 juli

Ängsslåtter i Nordsjö, Ramsele

Vi slår en av landskapets finaste ängar den 24/7. En vecka senare samlas vi för att räfsa och hässja höet. Du kan låna både lie och räfsa av oss.

Anmälan senast 23 juli till Maria Danvind, 073-275 17 36.

Årsmöte Naturskyddsföreningen Höga Kusten Ådalarna

Måndag 12 juli, kl 19.00

Digital kretsstämma med film

Pga corona planerar vi i år att mötas vid datorn via programmet Zoom.

Anmälan senast lördag 10 juli till maria.danvind@naturskyddsforeningen.se. Möteslänk skickas ut till anmälda dagen innan mötet. Vi kör en kort ”kurs” söndag 11 juli kl 18.30 för alla som känner sig osäkra på hur Zoom fungerar. Ange i anmälan om du behöver en sådan kurs.

Årsmöteshandlingar finns under aktuellt.

Efter årsmötet visas Skydda Skogens film om skogsområdet Karatj-Råvvåive. Linda Nordström, medverkande i filmen, inleder

Hur tycker du vi ska minska utsläppen av växthusgaser i Kramfors kommun?

Delta i undersökningen som handlar om hur vi tillsammans kan minska utsläppen av växthusgaser och klimatpåverkan i Kramfors kommun!

Kramfors kommun ska utforma en ny klimat- och energistrategi. I processen är näringslivets, civilsamhällets och allmänhetens delaktighet oerhört viktig.

Vi önskar därför få inspel till strategin via en enkät. Bidra gärna genom att lämna dina förslag och synpunkter till den nya strategin i enkäten.

Dina förslag och synpunkter är viktiga!

Länk: https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/om-kommunen/hallbara-kramfors/ekologisk-hallbarhet/klimat–och-energistrategi.html

Enkäten går att delta i fram till den 15 juni 2021

Fågelutflykter

Tisdag 4 maj och tisdag 11 maj kl 18.30

Inställda pga skärpta restriktioner

Fågelutflykter

4/5 Bruket – Övergård: Samling 18.30 vid södra brofästet till Hågestaön. Vi går tillsammans längs älven upp mot Övergård. Hoppas få höra några nyanlända sångare. Ta gärna med handkikare om du har! Promenaden blir högst 5 km.

 

11/5 Björkåbruk: Samling 18.30 vid gravfältet i Björkåbruk. Här går vi en sträcka på ca 1,5 km längs älven och tillbaka över Björkå gravfält. Särskild guidning på gravfältet som  är Ångermanlands största och härstammar från vikingatid. Ta gärna med handkikare om du har!

 

Kontakt: Lasse Bengtsson, 073-800 71 72 & Maria Danvind, 073-275 17 36.

Samarbete med Ångermanlands ornitologiska förening och STF Sollefteå.

 

Skog & klimat – ömsesidig påverkan

Måndag 22 mars kl 19-20

Digital föreläsning med Amanda Tas, Fil. mag. miljövetare och ideell naturvårdare. Amanda har varit aktiv i miljörörelsen i Europa, Afrika och sydöstra Asien i 20 år. Hon har arbetat för olika miljöorganisationer, framför allt med skogsfrågor, men även som forskningsassistent, fältinventerare, pedagog, Naturumsinformatör och guide.

 

Föredraget är en del av Kramfors Hållbarhetsvecka 2021 och öppet för ALLA!

Sändning via Zoom. Du kan även ansluta till mötet via en vanlig knapptelefon. Anmälan senast söndag 21 mars via detta formulär, eller om du inte har dator på telefon 073-275 17 36. Möteslänken skickas ut via e-post till anmälda under dagen den 22 mars.

 

Välkommen hälsar Naturskyddsföreningen Höga Kusten – Ådalarna!

Kretskonferensen blir digital!

Kretskonferensen blir digital!
I år kommer vi på grund av coronapandemin att hålla kretskonferensen digitalt fördelat på två kvällar, 28/2 och 1/3.
Temat för konferensen är ”Biologisk mångfald” och vi kommer att få höra ett antal föredrag om bland annat ”Operation Vilda bin”, Stadsängar i Örnsköldsvik och hur du kan locka pollinerande växter till din trädgård.
Dessutom kommer ”Årets pollinatör 2020”, Ebba Werner, på besök, och kretsens egna Emma Andersson kommer berätta om det återkommande projektet Pina en lupin i Nordingrå.
Alla medlemmar är välkomna att delta!
Kom ihåg att anmäla dig på länken senast 25/2.
Om Ebba Werner och hennes blomstrande vägkanter kan du läsa mer om i vår medlemstidnings Sveriges Natur, som intervjuade henne i somras. Med lien i högsta hugg 🙂

Aktion tyst skog

Här avverkade Edsele Såg en nyckelbiotop på Sollefteå kommuns mark på Hallstaberget, Sollefteås finaste tätortsnära område. Minst tre saker att reagera på: 1. Kommunen avverkningsanmälde trots att dom visste det var en nyckelbiotop. 2. Edsele Såg är miljöcertifierade enligt PEFC, men får trots det avverka nyckelbiotoper och gör det också. 3. Avverkningen uppnår inte ens lagkravet vad gäller naturhänsyn.

Minst fem tallar i timmervältan var över 200 år gamla.

Nu är Hallstaberget och Sollefteås medborgare fattigare på tätortsnära biologiskt liv och naturupplevelser. Skogar fulla av liv tystnar allt mer i Sverige och ersätts av planteringar. Det får vara nog nu. Vi ger skogen en röst!

#TystSkog; tystskog.naturskyddsforeningen.se

Barbro Johansson brann för naturen

Naturskyddsföreningen Höga kusten – Ådalarnas hedersmedlem Barbro Johansson är död. Barbro var föreningens verkliga nestor och eldsjäl.

Barbro var föreningsaktiv i många årtionden, med en kunskap, entusiasm och erfarenhet som slår det mesta. Hon var dessutom en folkskollärare av den gamla stammen, med mycket breda kunskaper. Inte bara när det gäller natur utan också på många andra områden, släktforskning och hembygdsforskning till exempel. Men det var som naturvän vi i naturskyddsföreningen kände henne.

En kärlek till naturen som väcktes redan som barn när hon fick umgås hemma på ”Redda” i Forsed med sin farbror, botanikern Sten Berglund. Reddas artrika blomsterängar vid foten av sydväxtberget Döraberget var hennes skötebarn. När vi i naturskyddsföreningen återupptog slåttern fanns alltid Barbro med på plats med en räfsa.

Precis som hon gjorde långt, långt upp i åldern på föreningens andra slåtteräng, Västeråsen. Ett typiskt exempel på engagemanget var när det plötsligt dök upp snitslingar för att bygga en väg över blomsterängen, inför en avverkning i den lika artrika skogen nedanför bergets stup.

I ett uppmärksammat reportage i tidningen berättade Barbro, då 93 år, om de starka känslorna. ”Det är tur man snart ska dö” fällde hon som kommentar. Men hon dog inte utan fortsatte att kämpa. Däremot stoppades avverkningen och sedan tre år tillbaka är nu Redda och Döraberget skyddat som naturreservat, något Barbro gladde sig åt. Så länge hon orkade, och det var länge, följde hon med på föreningens olika möten och utflykter.Till fjällen eller på hemmaplan.

Många gånger kom hon dessutom med tips på platser att besöka, ofta sådana där hon och farbror Sten varit och botaniserat när hon var liten flicka. Intresset för att upptäcka, nyfikenheten över naturen, försvann aldrig. Det var till exempel Barbro som upptäckte trollsmultron vid rastplatsen längs vägen mellan Klockestrand och Nyadal. Enda kända lokalen i Ångermanland. Trollsmultron är en blomma som egentligen hör hemma i Skåne, men som nog följde med som frö med grävmaskinerna när vägen byggdes.

Höga kusten-Ådalarnas Naturskyddsförening och natur har mycket att tacka Barbro för. Både vad det gäller fina områden som skyddats och för den kunskap och entusiasm hon under alla årtionden som aktiv spred i kretsen. Barbro Johansson blev 101 år.

Naturskyddsföreningen Höga Kusten – Ådalarna