Årsmöte Naturskyddsföreningen Höga Kusten Ådalarna

Kretsstämma 2023 tisdag 21 mars kl 19.00
FCO-lokalen Hullsta gård
Anmälan senast söndag 19 mars till maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
Årsmötesärenden enligt stadgarna
Föredrag ” Sveriges sländor” av Bo Gullefors, Kramfors. Han berättar om sin forskning om nattsländor. Han redovisar även övriga insekter i Sverige som kallas sländor, t.ex. trollsländor, dagsländor och bäcksländor.
Vi bjuder på fika
Välkomna

Ängsslåtter i Nordsjö, Ramsele

Tisdag 26 juli + lördag 30 juli (kl 10)
Vi slår en av landskapets finaste ängar den 26/7. Helgen
efter samlas vi för att räfsa och hässja höet. Du kan låna
både lie och räfsa av oss. Vi bjuder på ärtsoppa, kokkaffe
och kaka. Anmälan senast 23 juli till Maria Danvind,
073-275 17 36.

Fjärilsutflykt i Västeråsens naturreservat, Kramfors

Lördag 23 juli (söndag 24 juli) kl 11
Lars Pettersson, Svensk dagfjärilsövervakning i Lund,
guidar oss bland fjärilar på ängen i Västeråsen. Ta med
fika och gärna kikare! Samling vid OK Finnmarksvägen
kl 10 eller på Västeråsen kl 11. Reservdag 24 juli.
Kontakt: Anders Lidén, 070-316 84 92. Gratis för alla

Bäverjubileum – spaning i Helgumsdeltat, Sollefteå

Torsdag 30 juni kl 18 – 22
Vi firar bäverns återkomst till Sverige 1922.
Bäverspaning från Helgumsbåten samt utflykt till
bäverdämme i skogsbäck. Samling Gagnet, Helgum kl
18. Föreläsare journalisten Sus Andersson. Vi bjuder på
kokkaffe o grillkorv vid elden. Ta med stövlar och gärna
kikare. Kostnad 100 kr.
Anmälan senast 29 juni till Maria Danvind, 073-275 17
36. Samarbete med Rådoms bygdegårdsförening

Morsdagsvandring på Hågestaön, Sollefteå

Söndag 29 maj kl 10 – 13
På Turistföreningens vandringsdag finns också vi med
Artbingo och tipsrunda om fossilfria pensioner.
Utlottning av priser! Ingen anmälan eller kostnad.
Kontakt: Marianne Höglund, 073-052 63 16, eller Carin
och Kent Edin (STF), 070-670 26 88.
Samarbete med Turistföreningen i Sollefteå.

Föreläsning sol-el för hus och bil

Den kommunala Energi- och Klimatrådgivningen arrangerar en föreläsning om solceller i Kramfors onsdagen den 4 maj kl 18.00-20.00. Plats: Hotell Kramm.

Föredraget med Lars Andrén är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Se bifogad inbjudan som Pdf.

Utöver solceller kommer Lars berätta lite om batterilagring och solel för laddning av elbilar.

Dessutom kommer villaägaren Fred Mellberg från Kramfors berätta om sin erfarenhet av att skaffa solceller.

Filmvisning ” Om skogen ”

Välkomna till visning av en angelägen film. Den belyser svenskt skogsbruk och vilken roll det har i dagens samhälle. Olika intressen som klimat, biologisk mångfald och skogsindustri ställer olika krav som måste samordnas. Genom filmen ”Om skogen” vill vi medvetandegöra allmänheten om detta. Filmen är gjord av Helion film: https://helionfilm.se/sve/Filmer/Omskogen/

Filmen är 1,5 tim lång och föregås av en berättelse om hur ideella naturvårdare jobbar med skogsfrågan i vår region.

Tid: måndag 25 april kl 18.30 – 20.30

Plats: FEKA-gården, Storgatan 136 i Sollefteå

Gratis inträde!

 

Medarrangörer: Ångermanlands ornitologiska förening

Turistföreningen Sollefteå

Friluftsfrämjandet Sollefteå

Studiefrämjandet

Foto Lasse Bengtsson

Foto Maria Danvind

Foto Ove Källström