Upprop från Föreningen Skydda skogen

40 röster i upprop med önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden:  Ett upprop med en önskelista inför jul lämnas över till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 28 representanter […]

Läs mer