Föreläsning sol-el för hus och bil

Den kommunala Energi- och Klimatrådgivningen arrangerar en föreläsning om solceller i Kramfors onsdagen den 4 maj kl 18.00-20.00. Plats: Hotell Kramm. Föredraget med Lars Andrén är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Se bifogad inbjudan som Pdf. Utöver solceller kommer Lars berätta lite om batterilagring och solel för laddning av elbilar. Dessutom kommer villaägaren Fred Mellberg från Kramfors berätta om sin […]

Läs mer

Filmvisning ” Om skogen ”

Välkomna till visning av en angelägen film. Den belyser svenskt skogsbruk och vilken roll det har i dagens samhälle. Olika intressen som klimat, biologisk mångfald och skogsindustri ställer olika krav som måste samordnas. Genom filmen ”Om skogen” vill vi medvetandegöra allmänheten om detta. Filmen är gjord av Helion film: https://helionfilm.se/sve/Filmer/Omskogen/ Filmen är 1,5 tim lång […]

Läs mer

Fågelutflykter i Sollefteå

Tisdagar april o maj kl 18.30 Fågelutflykter i Sollefteå Tisdag 26 april, 3 maj & 10 maj Samling 18.30 vid Sollefteå kyrka för samåkning. Vi besöker de för dagen bästa lokalerna. Kikarspaning oftast mycket nära bilväg. Ta gärna med handkikare om du har, samt fika. Ingen anmälan eller kostnad. Välkommen alla! Kontaktpersoner och guider: Lasse […]

Läs mer