6 juni Kärmsjöbäckens naturreservat

Oskar Norrgrann från länsstyrelsen har hållit i bildandet av naturreservatet. Han berättade mycket levande och intressant om kulturlämningarna, som tillsammans med naturvärden knutna till strandskog och vatten, ligger till grund för reservatsbeslutet. Värdefull information och historik har även inhämtats från Voernese sameby.

Kärmsjöbäcken har en av länets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla.

Vi samlades inne i den fina traditionella kåtan som byggts upp i södra änden av Lill-Kärmsjön. Den står öppen för övernattning året runt. Därefter gick vi en bit nedströms bäcken för att titta efter flodpärlmusslor och sällsynta lavar.

En fin dag, trots regnskurar!

Oskar Norrgrann i kåtan vid Lill-Kärmsjön 230606. Foto: Maria Danvind

Samisk härd vid Lill-Kärmsjön 230606. Foto: Maria Danvind

På åsen vid Kärmsjöbäcken 230606. Foto: Maria Danvind

På åsen vid Kärmsjöbäcken 230606. Foto: Maria Danvind