2018 års aktiviteter

Naturnatta 5 juni Norrfällsviken med Naturum Högakusten och Högakusten- Ådalarnas Naturskyddsförening

Slåtter i Nordsjö, Ramsele den 4 augusti i samarbete med Urkult

Traditionella lieorv från östra Jämtland. Foto: Maria Danvind

En titt på ängens växter med Stefan Olander. Fältgentiana, slåtterblomma och dvärglummer är exempel på fina arter. Foto: Maria Danvind

André Dahlin visar slipning av en laminerad lie. Foto: Maria Danvind

Gert Ottosson provar en lie med skedorv. Foto: Maria Danvind

Lien ska gå i en cirkelformad rörelse. Foto: Maria Danvind

Kristina Martinsson m fl övar praktisk slåtter. Foto: Maria Danvind

Suverän musikunderhållning av Göran Stenmark och Lena Eriksson. Foto: Maria Danvind

Föreningsmässa Hullsta 2018-09-22