Fjärilar och blommor Kramfors 29 juni

Fjärilsutflykten i Kramfors var i år förlagd till Skällsjön innanför Bollstabruk

Vi vandrade efter vägen och fick hjälp av Kurt Holmqvist och Anders Lidén att artbestämma fjärilar, blommor och övriga flygfän.

Några av arterna: vitgräsfjäril, violett blåvinge, silverblåvinge, älggräspärlemor, ängspärlemor, berggräsfjäril, rapsfjäril, gräsmott, ängssmygare, vilfläckig guldvinge.

Plus padda och trollslända. Utflykten avslutades med fika. Text och foto Åke Öberg