Gjorda aktiviteter

                     RIKSKONFERENS

Fredag-        Rikskonferensen är förlagd till Skövde.

söndag          Intresserade, ta kontakt med Marianne Höglund

12-14 maj     tel 073/0526316 för ytterligare  information.

FÅGELKVÄLLAR              

Tisdagar       Vår vårklassiker, fågelskådning i närområdet.

18 april         Utflyktsmål bestäms efterhand beroende på vårens

25 april         framskridande och bedömning av vad som kan ge

2 maj             bäst utbyte.

9 maj             Ledare: Lasse Bengtsson 0620/241 19,

16 maj                          Maria Danvind och Ove Källström,

                                     0620/322 26,

Mikael Nordendal 070/6242736

Ta med kikare, om du har, fågelbok och fika.

Vi har tubkikare.

Sista kvällen, den 16 maj, ringmärker vi fåglar i

Helgum.

Samling Sollefteå kyrka, kl 18.30 för samåkning

 

                      VILLMYRAN  NORRFÄLLSVIKEN

Söndag          Tillsammans med Naturum Höga Kusten räknar vi

28 maj           nornor på Villmyrans naturreservat, vid Norrfälls-

kl 10.00         viken.

Samling, kl 10.00 vid Villmyran

Kontakt: Anna Carleman, Naturum Höga Kusten

tel. 070/8168688

                     Samarrangemang med Naturum Höga Kusten

      NATURNATTA, KÄLAVIKEN, SKULESKOGEN

Måndag      Skuleskogens nationalpark.   

5 juni          Vi firar att naturen i Höga Kusten utsetts till Sveriges

kl 20.00       vackraste. Vi samlas runt elden för att delge varandra

upplevelser, smultronställen och minnen med kopp-

ling till Höga Kusten. Vi bjuder på fika.

Samling kl 20 på parkeringen vid entré Syd för

10 min promenad till Kälaviken. Lättframkomligt för

alla.

Kontakt: Marianne Höglund tel 073/0526316

Samarrangemang med Naturum Höga Kusten

         RINGKALLEBERGET

Söndag       Utflykt till Ringkalleberget, Nordingrå, där sydliga

11  juni        växter möter fjällväxter.

kl 10.00      Samling kl 10 i Kåsta vid vägskälet mot masten på

Ringkalleberget. Härifrån, ca 500 m promenad längs

vägen upp på berget, därefter går vi ut i obanad terr-

äng mot branten.

Medtag matsäck och gärna en flora.

Kontakt: Leif Berglund    070/2255507

Maria Danvind  073/2751736, för samåkning

från Sollefteå.

Samarrangemang med Naturum Höga Kusten.

 

SLÅTTER PÅ SLÅTTERÄNGEN

Lördag       Vi samlas för vår årliga slåtter i Nordsjö by nordväst

29 juli         om Ramsele. Vi slår och räfsar en av  de absolut fin-

aste ängarna i länet, belägen vid sjön Äxingens östra

strand. Här finns bl a ängsgentiania och jungfrulin. Vi

bjuds på ärtsoppa, hembakat bröd och kaffe. Ta med

egen dryck och lie eller räfsa om du har. Vi har även

liar och räfsor att låna ut. Välkommen även om du

bara vill titta på blommorna som växer där.

Samling: Sollefteå kyrka kl 8.30,

Ramsele ICA kl 9.30, eller

Nordsjö, slåtterängen, kl 10.00

Anmälan senast onsdag den 26 juli till Maria Danvind

tel 0620/322 26

eller mail maria.danvind@ hem.utfors.se

Vid regn, söndag den 30 juli.

 

ORINGSJÖ NATURRESERVAT, NÄSÅKER

Lördag        Följ med och leta efter Stor barkplattbagge!

19 augusti   Vi guidas av Länsstyrelsens Pekka Bader till Oring-

kl                 sjö naturreservat. Förutom den sällsynta barkplatt-

baggen tittar vi även på den betade skogen runt Mo-

bodarna och den naturvårdsbränning som Länsstyr-

elsen gjorde i reservatet 2015.

För mer information och anmälan senast torsdag   

                   den 17 augusti,

                   kontakta Maria Danvind, tel 073/2751736

                   

V 40            MILJÖVÄNLIGA VECKAN

Som vanligt uppmärksammar vi miljövänliga veckan.