Gjorda aktiviteter

 

Digital länsstämma 21 april kl 18.30

Anmälan senast 19/4 till kansli.mitt@naturskyddsforeningen.se

 

Digital riksstämma 26 maj – 2 juni

 

Tisdag 4 maj och tisdag 11 maj kl 18.30

Inställda pga skärpta restriktioner

Fågelutflykter

4/5 Bruket – Övergård: Samling 18.30 vid södra brofästet till Hågestaön. Vi går tillsammans längs älven upp mot Övergård. Hoppas få höra några nyanlända sångare. Ta gärna med handkikare om du har! Promenaden blir högst 5 km.

 

11/5 Björkåbruk: Samling 18.30 vid gravfältet i Björkåbruk. Här går vi en sträcka på ca 1,5 km längs älven och tillbaka över Björkå gravfält. Särskild guidning på gravfältet som  är Ångermanlands största och härstammar från vikingatid. Ta gärna med handkikare om du har!

 

Kontakt: Lasse Bengtsson, 073-800 71 72 & Maria Danvind, 073-275 17 36.

Samarbete med Ångermanlands ornitologiska förening och STF Sollefteå.

 

Söndag 30 maj kl 10 – 13

Morsdagsvandring på Hågestaön

Inställd pga skärpta restriktioner

På Turistföreningens vandringsdag finns också vi med Artbingo och tipsrunda om fossilfria pensioner. Utlottning av priser!

Kontakt: Maria Danvind, 073-275 17 36.

Samarbete med STF Sollefteå.

 

Söndag 20 juni kl 11.00

De Vilda Blommornas Dag i Lövlund, Ramsele

Samling kl 11 på ICA i Ramsele, eller kl 11.30 vid reservatstavlan i Lövlund.

Vi tittar på blommande guckuskor och andra kalkgynnade växter i det kommunala naturreservatet. Ta med fika och stövlar! Guider: Catrine Bystedt & Maria Danvind.

Anmälan senast fredag 18 juni till Maria, 073-275 17 36.

Söndag 20 juni kl 11.00

De Vilda Blommornas Dag i Lövlund, Ramsele

Samling kl 11 på ICA i Ramsele, eller kl 11.30 vid reservatstavlan i Lövlund.

Vi tittar på blommande guckuskor och andra kalkgynnade växter i det kommunala naturreservatet. Ta med fika och stövlar! Guider: Catrine Bystedt & Maria Danvind.

Anmälan senast fredag 18 juni till Maria, 073-275 17 36.

 

 

Vecka 26

Pina en lupin, Blomsterhuset Nordingrå

Aktiviteter med fokus på lupiner, ängar och pollinatörer.

Kontakt: Emma Andersson, 070-654 93 77.

 

Söndag 11 juni kl 10 obs nytt datum

Besök i Västeråsens naturreservat

Samling vid OK-macken Finnmarksvägen kl 10 (rondellen i västra infarten till Kramfors). Ta med eget fika! Guide är Leif Berglund, 070-225 55 07.

Anmälan senast 7 juli till Åke Öberg, 070-357 18 12.

Samarbete med STF Höga Kusten.

 

Årsmöte Naturskyddsföreningen Höga Kusten Ådalarna

Måndag 12 juli, kl 19.00

Digital kretsstämma med film

Pga corona planerar vi i år att mötas vid datorn via programmet Zoom.

Anmälan senast lördag 10 juli till maria.danvind@naturskyddsforeningen.se. Möteslänk skickas ut till anmälda dagen innan mötet. Vi kör en kort ”kurs” söndag 11 juli kl 18.30 för alla som känner sig osäkra på hur Zoom fungerar. Ange i anmälan om du behöver en sådan kurs.

Efter årsmötet visas Skydda Skogens film om skogsområdet Karatj-Råvvåive. Linda Nordström, medverkande i filmen, inleder