Kommande aktiviteter

 

Lördagar juni, juli, augusti kl 10-12  

Växter för nybörjare, Sollefteå   

Lördag 15/6: Upptäck stadens träd – en guidad tur i Stadsparken. Vi lär oss att enkelt känna igen de vanliga och kanske ett par mindre vanliga träd, samt något om arternas utbredning i världen.Samling kl 10 vid scenen i Stadsparken.

Lördag 27/7: Trefaldighetsdalens örter. Vi bekantar oss närmare med växterna i bäckravinen och deras historia. Samling kl 10 vid parkeringen och informationsskylten för Trefaldighetsdalens naturreservat invid Tallvägen 25.

Lördag 10/8: De vilda växterna på stadens gator. Vi ser närmare på några av de i europeisk stadsmiljö vanligast förekommande vilda växterna och lär oss om deras egenheter. Samling kl 10 vid Apotekshusets entré, Storgatan 59, Sollefteå.

Guide och kontakt: Kristoffer Hahn 0762 – 15 75 00. 

Ingen förkunskap eller medlemskap krävs. Ingen anmälan eller kostnad.

 

 

 

Lördag 21 september kl 10 – 15   

Hyggesfritt skogsbruk i Torsåker

Monika Sundström och Torsten Berglund bedriver numera hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet i Torsåker, Kramfors. Kretsens medlemmar är välkomna dit för att få inblick i hur hyggesfritt skogsbruk kan bedrivas. Medtag lunch/fika.

Samling vid Torsåkers kyrka kl 10:00.

Kontakt: Lena Högberg, 073 – 064 07 64 och Lasse Bengtsson, 073 – 800 71 72.

 

Torsdag 17 oktober kl 18.30 – 20  

Besök på Mineralmuséet i Kramfors herrgård  

Föredrag med Jonas Bredberg, visning och fika. Kostnad 100 kr. Begränsat antal 15 personer.

Anmälan senast 14/10 till Anders Lidén, 070-316 84 92.

 

Onsdag 13 november kl 18.30 – 20  

Uttern i Ångermanland – föredrag i  Kramfors 

Föredrag med Oskar Norrgrann från Länsstyrelsen.

Ingen anmälan, gratis för alla!

Information om lokal kommer senare. Håll utkik på FB och hemsida!

Kontakt: Anders Lidén, 070-316 84 92