Ordförande har ordet

Nu kör vi igång! Det blir ett spännande första år med den ”nya” kretsen, som alltså geografiskt motsvarar Kramfors och Sollefteå kommuner.

 

Just nu går debattens vågor höga om vindkraft och om fiskodlingar. Vindkraften anser vi behövs för att bland annat så småningom kunna fasa ut kärnkraften. Sett ur total påverkan på bland annat biologisk mångfald är den bland de bästa energislagen, om den placeras med förstånd, dvs. med minsta möjliga påverkan på naturmiljö och på människors livsrum. Den ska absolut inte placeras i Natura2000-områden, naturreservat eller andra skyddsvärda miljöer. Placeringen måste också ske med tanke på minsta möjliga inverkan på fåglar och fladdermöss. Viktigast av allt är att våra kommunpolitiker sätter sig ned och funderar på vad som är en lämplig nivå av utbyggnad i Kramfors respektive Sollefteå kommuner. Med nuvarande vindkraftsöversikt skulle det vara möjligt med ända upp till 25 procent av den planerade nationella ramen endast i Sollefteå kommun, en orimlig nivå eftersom vindkraft, trots liten miljöpåverkan, alltid innebär stora ingrepp i naturen med nya vägar och hyggen.

 

Fiskodlingarna vid Höga Kusten ställer vi oss emot. Dels skapar avfallet från odlingarna stora problem vid stränderna i området, samtidigt som Östersjön dras med enorma övergödningsproblem. Vi menar att fiskodling ska vara på land i slutna system, inte i kassar i havet, där fiskarnas fekalier rinner rakt ut i havet. I slutna system kan avfallet tas om hand och cirkuleras.

 

Vi vill att skogsbolagen ska avsätta fler skyddsvärda områden till reservat och att de aktivt börjar delta i försök med kontinuitetsskogsbruk. Trakthyggesbruket, med enorma kalhyggen, är en stor orsak till att den biologiska mångfalden utarmats i Sverige, och detta påverkar skogen och dess invånare många gånger värre än vindkraftsetableringarna.

 

Att arbeta med miljö- och naturfrågor handlar inte bara om att bevaka och delta i tillståndsprocesser. Ännu viktigare är att människor kommer ut i skog och mark och själva får uppleva naturens skönhet och möjligheter till rekreation. För att hjälpa till med det har vi en mängd aktiviteter under året.

Vi har, tycker jag själv, många intressanta och kanske också lärorika träffar, och vi hoppas att du som medlem (eller kanske blivande?) kommer med på dem.

 

Välkommen som medlem och välkommen ut tillsammans med oss!

Christer Borg

Ordförande Höga Kusten – Ådalarnas Naturskyddsförening