Aktiviteter augusti

Hej medlemmar!
Utflykten till Bastusjöklippen söndag den 9 augusti ställs in då vi inte har någon guide. En ny möjlighet till besök kommer 2021!

På lördag 8 augusti samlas vi kl 10 vid vår slåtteräng i Nordsjö, nordost om Ramsele. I år blir det enbart räfsning och hässjning på lördag. Slåtterarbetet är redan gjort, se Facebook! Alla tar med egen matsäck i år. Anmälan till Maria Danvind på telefon 073-275 17 36.

Årets slåttergäng. Tack Lars Kårén för den fina hässjan du gjort!

Pina en lupin

HURRA för Pina en lupin!

Vi gillar initiativ från andra!

Våren 2019 kom ett sånt från Blomsterhuset på Vallen i Nordingrå. Dom undrade om vi i Naturskyddsföreningen kunde ställa upp en container för insamling av lupiner utanför butiken. Deras kunder frågade efter ett ställe att lämna lupiner som dom plockar. Till avfallsanläggningen på Högberget är det långt att åka om man bor i Nordingrå…

Kretsstyrelsen nappade genast på initiativet och sökte blixtbidrag från riksföreningen. Måndagen efter midsommar 2019 var containern på plats vid Blomsterhuset och en vecka senare var den proppfull!

Inför 2020 sökte vi projektbidrag från riksföreningen. Vi hade många idéer på fler aktiviteter kopplat till Pina en lupin, men tyvärr kom corona-viruset….Containern står dock på plats under veckan.

Jag är helt imponerad av bygdens engagemang, säger Jennie! Allt från 16-åriga grabbar till 80-åringar lämnar lupiner. Mina barns dagis ska plocka idag och i fjol var ett helt byalag ute och plockade.

Jennies mamma Anneli Melin, som driver Blomsterhuset tillsammans med sin dotter, har ett eget mål i sommar.

Jag trodde min by var lupinfri, men sen såg jag några ändå….nu ska jag pina dom hela sommaren. Dom ska inte få fäste i byn!

Just detta är viktigt, säger Emma Andersson, en av kretsens aktiva i projektet.

Att vakta och pina ett avgränsat bestånd lupiner för att hindra vidare spridning är en otroligt bra naturvårdsinsats du som privatperson kan göra i sommar! Större bestånd måste Trafikverket, kommunen eller andra större aktörer ta hand om.

Anders Nyberg, med stuga i Norrfällsviken, är en av de som lämnar lupiner vid Blomsterhuset.

Jag gör det här för att jag ser hur fort de sprids vid vägen till min stuga. Vi måste stoppa spridningen.

 

Naturskyddsföreningen Höga Kusten-Ådalarna hurrar och tackar alla som bidrar!

Anders Nyberg

 

Jennie Blomsterhuset

 

Lupiner Ullånger

 

Kretsstämma torsdag 6 augusti 2020 digitalt

Kretsstämma torsdag 6 augusti 2020 digitalt

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Höga Kusten-Ådalarna inbjuds härmed till årsmöte (kretsstämma) den 6 augusti 2020 kl 19 – 20. På grund av det rådande läget med risk för smittspridning kommer årsmötet att hållas digitalt via dator och mötesprogrammet Zoom. För att kunna delta i mötet måste man anmäla sig i förväg och får då ett mail med en länk som berättar hur man gör för att logga in på mötet. Du som inte har tillgång till dator kan ansluta per telefon till mötet.

Anmälan senast 30/7 till christer.borg@alvraddarna.se, eller telefon 070-684 74 31.

Du som är osäker på hur Zoom fungerar kan kontakta maria.danvind@naturskyddsforeningen.se, eller på telefon  073-275 17 36.

Verksamhetsberättelse

FJÄRILAR I VÅR NÄRHET Söndag 14 juni

Samling på Ådalsbyn i centrala Sollefteå kl 10. Vi gästas av Lars Pettersson, Lunds universitet och ansvarig för Svensk dagfjärilsövervakning. Efter en introduktion på Ådalsbyn åker vi till Österåsens hälsohem för att titta på fjärilar i deras fina trädgård. Ta med matsäck och gärna kamera och kikare om du har. Avslut ca kl 14.

Obligatorisk anmälan till Naturskyddsföreningens Kansli Mitt, senast den 12 juni: maria.danvind@naturskyddsforeningen.se, eller 073-275 17 36. Max 30 personer.

Pga corona kan vi inte ha någon organiserad samåkning. Men du som inte har bil och bor i Sollefteå kan åtminstone vara med på Ådalsbyn, kl 10 till ca kl 11.30. Där får du lyssna på Lars Petterssons introduktion och vi kommer även titta runt i omgivningarna efter fjärilar innan vi åker vidare till Österåsen.

Alla anmälda ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer när vi träffas. Anmäl dig inte, alternativt avboka din anmälan om du inte känner dig fullt frisk!

Fågelpromenader tisdag 5 maj och tisdag 12 maj

Hej medlemmar!
Har ni hört några vårfåglar? Följ med Naturskyddsföreningen för att lyssna! Går bra att ta med vänner som inte är medlemmar också. Vi ordnar två fågelpromenader under kommande tisdagar, på corona-säkert sätt:

– Tisdag 5 maj BRUKET-ÖVERGÅRD: Samling kl 18.30 vid bron (södra brofästet) ut till Hågestaön i centrala Sollefteå. Vi går tillsammans längs älven upp till Övergård och Trefaldighetsdalens naturreservat. Hoppas få höra några nyanlända sångare. Ta gärna med handkikare om du har! Promenaden blir totalt ca 5 km.
– Tisdag 12 maj BJÖRKÅBRUK: Samling kl 18.30 vid gravfältet i Björkåbruk, 2 mil öster om Sollefteå. Se https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c84402722d4e/1528100688089/Holm-Björkå värdebeskrivning [Y47].pdf
Här går vi en sträcka på ca 1,5 km längs älven och tillbaka över Björkå gravfält. Här finns chans att höra och se bl a skogsduva och mindre hackspett. Ta gärna med handkikare!
Kontaktperson Maria Danvind: 073-275 17 36.

VÄLKOMMEN önskar Styrelsen!

 

Inställda aktiviteter!

Styrelsen i kretsen har under rådande läge beslutat ställa in Bioblitz i Skuleskogen den 24 maj och Naturnatta i Granvågsniporna den 5 juni. Dessa aktiviteter bygger på samarbete där det är svårt att hålla distansen.

Fågelkvällarna den 21 april och 28 april ställs också in. De två sista planerade kvällarna, den 5 maj och 12 maj kommer vi eventuellt att ordna som promenader för att lyssna och spana i handkikare. Mer information om kommande aktiviteter kommer på hemsida och Facebook!

Styrelsen i Höga Kusten-Ådalarna

Tofsmes. Foto: Ove Källström

Inställt årsmöte!!!

Styrelsen har beslutat ställa in årsmötet som skulle hållas den 26 mars på Hola folkhögskola. Håll utkik efter nytt datum framöver!

Hälsar styrelsen för Höga Kusten – Ådalarna

Upprop från Föreningen Skydda skogen

40 röster i upprop med önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden:

 Ett upprop med en önskelista inför jul lämnas över till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer (varav 7 av organisationerna är Naturskyddsföreningens olika länsförbund och kretsar) och en sameby samt ett tiotal forskare. Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera, menar undertecknarna.

 Läs debattartikeln ”Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs” i Altinget här:

https://www.altinget.se/miljo/artikel/det-ar-av-yttersta-vikt-att-anslaget-till-skydd-av-skog-hojs

 

Ladda ner uppropet i sin helhet här:

 http://skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/brev-och-inspel?view=download&id=121

 

http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/186-svenska-kategori/foereningen/foreningsnytt/4865-40-roester-i-upprop-med-oenskelista-infoer-jul-skydda-alla-skogar-med-hoega-naturvaerden-2

 

På Natursidan:

 https://www.natursidan.se/nyheter/julonskelistan-till-riksdagen-stoppa-avverkningen-av-vardefull-naturskog-fasa-ut-kalhyggesbruk-och-skydda-mer-skog/

 

Twitter:

 https://twitter.com/skyddaskogen/status/1204312504865886208