Stadsvandring Kramfors 17 juni

Stadsvandringen i Kramfors började vid boulebanan intill Dollarstore. Elin Östlund från Kramfors Kommun hälsade alla välkomna. Elin är trädgårdsmästare och har jobbat med det i 10 år. Till sin hjälp har hon 9 helårsanställda. De ansvarar för parker, lekplatser, tätortsnära skog, gator och vägar i kommunal regi. Vi startade vandringen och kom till en fin allé av lindträd. För att kallas för allé ska det vara minst 5 träd i rad och dessa skyddas av länsstyrelsen. Vi vandrade vidare och passerade klibbal, lärkträd och pelarasp. På ett ställe hade björkar blivit angripna av svamp, därför är dom nedkapade till höga stubbar. En annan uppgift för kommunen är att bekämpa invasiva arter. Elin visade ett ställe där jättebalsaminen hade eliminerats efter ett års arbete. Lupinen är en annan invasiv art, tyvärr har inte kommunen resurser att utrota den. Däremot kan de ställa ut containrar så att folk själva kan slänga. Tack Elin för en intressant vandring. Text och foto Åke Öberg.