Studiebesök på andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker

Påminnelse Måndag 6 september kl 18 Studiebesök på andelsjordbruket Bondbönorna i Torsåker Visning av grönsaksodlingen och kort presentation av konceptet andelsjordbruk. Bondbönorna bedriver sin odling för att bidra till lokal koldioxidsnål matproduktion men också för att binda kol i marken genom valen av odlingsmetoder. Anmälan senast 5/9 till Marianne Höglund, 073-052 63 16.  

Läs mer