Upprop från Föreningen Skydda skogen

40 röster i upprop med önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden:

 Ett upprop med en önskelista inför jul lämnas över till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer (varav 7 av organisationerna är Naturskyddsföreningens olika länsförbund och kretsar) och en sameby samt ett tiotal forskare. Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera, menar undertecknarna.

 Läs debattartikeln ”Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs” i Altinget här:

https://www.altinget.se/miljo/artikel/det-ar-av-yttersta-vikt-att-anslaget-till-skydd-av-skog-hojs

 

Ladda ner uppropet i sin helhet här:

 http://skyddaskogen.se/sv/om-oss/rapporter-och-dokument/brev-och-inspel?view=download&id=121

 

http://skyddaskogen.se/sv/arkiv/186-svenska-kategori/foereningen/foreningsnytt/4865-40-roester-i-upprop-med-oenskelista-infoer-jul-skydda-alla-skogar-med-hoega-naturvaerden-2

 

På Natursidan:

 https://www.natursidan.se/nyheter/julonskelistan-till-riksdagen-stoppa-avverkningen-av-vardefull-naturskog-fasa-ut-kalhyggesbruk-och-skydda-mer-skog/

 

Twitter:

 https://twitter.com/skyddaskogen/status/1204312504865886208

 

 

 

Årsmöte onsdag 27 mars på Hullsta Gård i Sollefteå

Välkommen till kretsens årsmöte onsdag den 27 mars på Hullsta Gård i Sollefteå!

VI börjar kl 19 med förhandlingar, därefter bjuder vi på fika. Kvällen avslutas med bildföredrag och idéutbyte mellan Naturskyddsföreningen, Turistföreningen och Friluftsfrämjandet i Sollefteå på temat ”Hur får vi ut barnen?”. Bilder med exempel på hur föreningarna lokalt jobbar idag och i framtiden.

Höga Kusten-Ådalarnas hemsida

Häggvik, Nordingrå. Foto: Ove Källström

Välkommen till Höga Kusten – Ådalarnas Naturskyddsförening!

Föreningen har anor långt tillbaka och är en sammanslagning av tidigare Sollefteå Naturskyddsförening och Kramfors Naturskyddsförening.

Här på vår hemsida hittar du vårt program med årets aktiviteter och vi hoppas att du hittar något som intresserar dig. Hjärtligt välkommen ut i skog och mark med oss och våra duktiga ledare!

Nipor vid Tängsta, Ångermanälven. Foto: Ove Källström

(mer …)